Arabiska för svar

radd
ﺭَﺩّ
svar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för svar uttalas radd och skrivs ﺭَﺩّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns svar i:

ruduud
ﺭُﺩُﻭﺩ
svar – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet svar består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med svar

Alla bokstäver i svar

ﺭَﺩّ
 
 
ـﺮ
ـﺪ
 
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för svar består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺩّ och uttalas radd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver