Arabiska för frånstötande, motbjudande

raadd
ﺭَﺍﺩّ
frånstötande, motbjudande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för frånstötande, motbjudande uttalas raadd och skrivs ﺭَﺍﺩّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frånstötande, motbjudande består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frånstötande, motbjudande

Alla bokstäver i frånstötande, motbjudande

ﺭَﺍﺩّ
 
 
ـﺮ
ـﺎ
ـﺪ
 
ra
r
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för frånstötande, motbjudande består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺍﺩّ och uttalas raadd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver