Arabiska för sägande

qaa'il
ﻗَﺎﺋِﻞ
sägande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sägande uttalas qaa'il och skrivs ﻗَﺎﺋِﻞ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sägande består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sägande

Alla bokstäver i sägande

ﻗَﺎﺋِﻞ
ﻗـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻞ
 
ﻗـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻞ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
qaf
q
alef
'
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för sägande består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺎﺋِﻞ och uttalas qaa'il.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver