Arabiska för soluppgång

shuruuq
ﺷُﺮُﻭﻕ
soluppgång – maskulinum singular

Det arabiska ordet för soluppgång uttalas shuruuq och skrivs ﺷُﺮُﻭﻕ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet soluppgång består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med soluppgång

Alla bokstäver i soluppgång

ﺷُﺮُﻭﻕ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
shin
sh
ra
r
waw
w
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för soluppgång består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷُﺮُﻭﻕ och uttalas shuruuq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver