Arabiska för orientalist

mustashriq
ﻣُﺴﺘَﺸﺮِﻕ
orientalist – maskulinum singular

Det arabiska ordet för orientalist uttalas mustashriq och skrivs ﻣُﺴﺘَﺸﺮِﻕ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet orientalist består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med orientalist

Alla bokstäver i orientalist

ﻣُﺴﺘَﺸﺮِﻕ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺸـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺸـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
sin
s
ta
t
shin
sh
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för orientalist består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﺸﺮِﻕ och uttalas mustashriq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver