Arabiska för frysa

Saqqa3a
ﺻَﻘَّﻊَ
frysa – dåtid han
yuSaqqi3u
ﻳُﺼَﻘِّﻊُ
frysa – nutid han

Det arabiska verbet för att frysa skrivs ﺻَﻘَّﻊَ och uttalas Saqqa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺼَﻘِّﻊُ och uttalas yuSaqqi3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frysa består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, qaf som skrivs och uttalas q och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frysa

Alla bokstäver i frysa

ﺻَﻘَّﻊَ
ﺻـ
ـﻘـ
ـﻊ
 
ﺻـ
ـﻘـ
ـﻊ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Sad
S
qaf
q
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för frysa består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﻘَّﻊَ och uttalas Saqqa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för frysa

fa33ala blir Saqqa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för frysa skrivs ﺻَﻘَّﻊَ och uttalas Saqqa3a. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är S, q och 3, blir ordet Saqqa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som frysa

Böjningsformer av frysa

dåtid
nutid
han
Saqqa3a
ﺻَﻘَّﻊَ
han - dåtid
yuSaqqi3u
ﻳُﺼَﻘِّﻊُ
han - nutid
hon
Saqqa3at
ﺻَﻘَّﻌَﺖ
hon - dåtid
tuSaqqi3u
ﺗُﺼَﻘِّﻊُ
hon - nutid
jag
Saqqa3tu
ﺻَﻘَّﻌﺖُ
jag - dåtid
'uSaqqi3u
ﺃُﺻَﻘِّﻊُ
jag - nutid