Arabiska för frost

Saqii3
ﺻَﻘِﻴﻊ
frost – maskulinum singular

Det arabiska ordet för frost uttalas Saqii3 och skrivs ﺻَﻘِﻴﻊ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frost består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, qaf som skrivs och uttalas q och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frost

Alla bokstäver i frost

ﺻَﻘِﻴﻊ
ﺻـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺻـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Sad
S
qaf
q
ya
y
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för frost består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﻘِﻴﻊ och uttalas Saqii3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för frost

fa3iil blir Saqii3

Vi har sett att det arabiska ordet för frost skrivs ﺻَﻘِﻴﻊ och uttalas Saqii3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är S, q och 3, blir ordet Saqii3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som frost