Arabiska för inträffa, passera i tankarna

khaTara
ﺧَﻄَﺮَ
inträffa, passera i tankarna – dåtid han
yakhTuru
ﻳَﺨﻄُﺮُ
inträffa, passera i tankarna – nutid han

Det arabiska verbet för att inträffa, passera i tankarna skrivs ﺧَﻄَﺮَ och uttalas khaTara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺨﻄُﺮُ och uttalas yakhTuru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet inträffa, passera i tankarna

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inträffa, passera i tankarna består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inträffa, passera i tankarna

Alla bokstäver i inträffa, passera i tankarna

ﺧَﻄَﺮَ
ﺧـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
kha
kh
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för inträffa, passera i tankarna består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﻄَﺮَ och uttalas khaTara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av inträffa, passera i tankarna

dåtid
nutid
han
khaTara
ﺧَﻄَﺮَ
han - dåtid
yakhTuru
ﻳَﺨﻄُﺮُ
han - nutid
hon
khaTarat
ﺧَﻄَﺮَﺕ
hon - dåtid
takhTuru
ﺗَﺨﻄُﺮُ
hon - nutid
jag
khaTartu
ﺧَﻄَﺮﺕُ
jag - dåtid
'akhTuru
ﺃَﺧﻄُﺮُ
jag - nutid