Arabiska för farlig

khaTiir
ﺧَﻄِﻴﺮ
farlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för farlig uttalas khaTiir och skrivs ﺧَﻄِﻴﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns farlig i:

khuTr
ﺧُﻄﺮ
farlig – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet farlig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet farlig består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med farlig

Alla bokstäver i farlig

ﺧَﻄِﻴﺮ
ﺧـ
ـﻄـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﻄـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
kha
kh
Ta
T
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för farlig består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻄِﻴﺮ och uttalas khaTiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver