Arabiska för bitter

murr
ﻣُﺮّ
bitter – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bitter uttalas murr och skrivs ﻣُﺮّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bitter i:

murra
ﻣُﺮَّﺓ
bitter – femininum singular
'amraar
ﺃَﻣﺮَﺍﺭ
bitter – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bitter

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bitter består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bitter

Alla bokstäver i bitter

ﻣُﺮّ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bitter består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺮّ och uttalas murr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver