Arabiska för fordon

markaba
ﻣَﺮﻛَﺒَﺔ
fordon – femininum singular

Det arabiska ordet för fordon uttalas markaba och skrivs ﻣَﺮﻛَﺒَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fordon i:

markabaat
ﻣَﺮﻛَﺒَﺎﺕ
fordon – femininum plural
Kategori: trafik
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fordon består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, kaf som skrivs och uttalas k och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fordon

Alla bokstäver i fordon

ﻣَﺮﻛَﺒَﺔ
ﻣـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
mim
m
ra
r
kaf
k
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fordon består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺮﻛَﺒَﺔ och uttalas markaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fordon

maf3ala blir markaba

Vi har sett att det arabiska ordet för fordon skrivs ﻣَﺮﻛَﺒَﺔ och uttalas markaba. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3ala och ordets rotbokstäver är r, k och b, blir ordet markaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fordon