Arabiska för komprimerad

maDghuuT
ﻣَﻀﻐُﻮﻁ
komprimerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för komprimerad uttalas maDghuuT och skrivs ﻣَﻀﻐُﻮﻁ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet komprimerad består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ghayn som skrivs och uttalas gh och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med komprimerad

Alla bokstäver i komprimerad

ﻣَﻀﻐُﻮﻁ
ﻣـ
ـﻀـ
ـﻐـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻀـ
ـﻐـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﻮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
mim
m
Dad
D
ghayn
gh
waw
w
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för komprimerad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻀﻐُﻮﻁ och uttalas maDghuuT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver