Arabiska för 8

thamaanin
ﺛَﻤَﺎﻥٍ
8 – maskulinum singular

Det arabiska ordet för 8 uttalas thamaanin och skrivs ﺛَﻤَﺎﻥٍ.

Om ljudfilerna
Ordklass: räkneord.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet 8 består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, mim som skrivs och uttalas m och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med 8

Alla bokstäver i 8

ﺛَﻤَﺎﻥٍ
ﺛـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺛـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
tha
th
mim
m
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för 8 består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﺛَﻤَﺎﻥٍ och uttalas thamaanin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver