Arabiska för vecka

'usbuu3
ﺃُﺳﺒُﻮﻉ
vecka – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vecka uttalas 'usbuu3 och skrivs ﺃُﺳﺒُﻮﻉ.

Om ljudfilerna
Kategori: tid
Ordklass: substantiv.

Så används ordet vecka

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vecka består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vecka

Alla bokstäver i vecka

ﺃُﺳﺒُﻮﻉ
ﺳـ
ـﺒـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﺒـ
ـﻮ
 
ـﺄ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alif hamza
'
sin
s
beh
b
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för vecka består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ordet skrivs därför ﺃُﺳﺒُﻮﻉ och uttalas 'usbuu3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver