Arabiska för tacksam

shakuur
ﺷَﻜُﻮﺭ
tacksam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tacksam uttalas shakuur och skrivs ﺷَﻜُﻮﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tacksam består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tacksam

Alla bokstäver i tacksam

ﺷَﻜُﻮﺭ
ﺷـ
ـﻜـ
ـﻮ
 
ﺷـ
ـﻜـ
ـﻮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﻮ
ـﺮ
 
shin
sh
kaf
k
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för tacksam består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻜُﻮﺭ och uttalas shakuur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver