Arabiska för korn

sha3iir
ﺷَﻌِﻴﺮ
korn – maskulinum singular

Det arabiska ordet för korn uttalas sha3iir och skrivs ﺷَﻌِﻴﺮ.

Om ljudfilerna
Kategori: botanik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet korn består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ayn som skrivs och uttalas 3 och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med korn

Alla bokstäver i korn

ﺷَﻌِﻴﺮ
ﺷـ
ـﻌـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﻌـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
shin
sh
ayn
3
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för korn består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻌِﻴﺮ och uttalas sha3iir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver