Arabiska för pronomen, samvete

Damiir
ﺿَﻤِﻴﺮ
pronomen, samvete – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pronomen, samvete uttalas Damiir och skrivs ﺿَﻤِﻴﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns pronomen, samvete i:

Damaa'ir
ﺿَﻤَﺎﺋِﺮ
pronomen, samvete – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet pronomen, samvete

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pronomen, samvete består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pronomen, samvete

Alla bokstäver i pronomen, samvete

ﺿَﻤِﻴﺮ
ﺿـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
Dad
D
mim
m
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för pronomen, samvete består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﻤِﻴﺮ och uttalas Damiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för pronomen, samvete

fa3iil blir Damiir

Vi har sett att det arabiska ordet för pronomen, samvete skrivs ﺿَﻤِﻴﺮ och uttalas Damiir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är D, m och r, blir ordet Damiir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som pronomen, samvete