Arabiska för observerbar

malHuuZ
ﻣَﻠﺤُﻮﻅ
observerbar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för observerbar uttalas malHuuZ och skrivs ﻣَﻠﺤُﻮﻅ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet observerbar består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Ha som skrivs och uttalas H och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med observerbar

Alla bokstäver i observerbar

ﻣَﻠﺤُﻮﻅ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺤـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺤـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﻮ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
 
mim
m
lam
l
Ha
H
waw
w
Za
Z
 
 
Det arabiska ordet för observerbar består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Za som skrivs ﻅ och uttalas Z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻠﺤُﻮﻅ och uttalas malHuuZ.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för observerbar

maf3uul blir malHuuZ

Vi har sett att det arabiska ordet för observerbar skrivs ﻣَﻠﺤُﻮﻅ och uttalas malHuuZ. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är l, H och Z, blir ordet malHuuZ.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som observerbar