Arabiska för slöja

Hijaab
ﺣِﺠَﺎﺏ
slöja – maskulinum singular

Det arabiska ordet för slöja uttalas Hijaab och skrivs ﺣِﺠَﺎﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns slöja i:

'aHjiba
ﺃَﺣﺠِﺒَﺔ
slöja – maskulinum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slöja består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, jim som skrivs och uttalas j och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slöja

Alla bokstäver i slöja

ﺣِﺠَﺎﺏ
ﺣـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ha
H
jim
j
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för slöja består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣِﺠَﺎﺏ och uttalas Hijaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för slöja

fi3aal blir Hijaab

Vi har sett att det arabiska ordet för slöja skrivs ﺣِﺠَﺎﺏ och uttalas Hijaab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är H, j och b, blir ordet Hijaab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som slöja