Arabiska för ögonbryn

Haajib
ﺣَﺎﺟِﺐ
ögonbryn – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ögonbryn uttalas Haajib och skrivs ﺣَﺎﺟِﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ögonbryn i:

Hiwaajib
ﺣِﻮَﺍﺟِﺐ
ögonbryn – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ögonbryn består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, jim som skrivs och uttalas j och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ögonbryn

Alla bokstäver i ögonbryn

ﺣَﺎﺟِﺐ
ﺣـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺐ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺐ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ha
H
alef
jim
j
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för ögonbryn består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﺟِﺐ och uttalas Haajib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ögonbryn

faa3il blir Haajib

Vi har sett att det arabiska ordet för ögonbryn skrivs ﺣَﺎﺟِﺐ och uttalas Haajib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är H, j och b, blir ordet Haajib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ögonbryn