Arabiska för färgämne

Sabgha
ﺻَﺒﻐَﺔ
färgämne – femininum singular

Det arabiska ordet för färgämne uttalas Sabgha och skrivs ﺻَﺒﻐَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet färgämne består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, beh som skrivs och uttalas b och ghayn som skrivs och uttalas gh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med färgämne

Alla bokstäver i färgämne

ﺻَﺒﻐَﺔ
ﺻـ
ـﺒـ
ـﻐـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺒـ
ـﻐـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺔ
 
Sad
S
beh
b
ghayn
gh
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för färgämne består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻَﺒﻐَﺔ och uttalas Sabgha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för färgämne

fa3la blir Sabgha

Vi har sett att det arabiska ordet för färgämne skrivs ﺻَﺒﻐَﺔ och uttalas Sabgha. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är S, b och gh, blir ordet Sabgha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som färgämne