Arabiska för uppmuntrande

mushajji3
ﻣُﺸَﺠِّﻊ
uppmuntrande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppmuntrande uttalas mushajji3 och skrivs ﻣُﺸَﺠِّﻊ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet uppmuntrande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppmuntrande består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, jim som skrivs och uttalas j och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppmuntrande

Alla bokstäver i uppmuntrande

ﻣُﺸَﺠِّﻊ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺠـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺠـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
shin
sh
jim
j
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för uppmuntrande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺸَﺠِّﻊ och uttalas mushajji3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver