Arabiska för keramik

khazaf
ﺧَﺰَﻑ
keramik – maskulinum singular

Det arabiska ordet för keramik uttalas khazaf och skrivs ﺧَﺰَﻑ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet keramik

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet keramik består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, zayn som skrivs och uttalas z och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med keramik

Alla bokstäver i keramik

ﺧَﺰَﻑ
ﺧـ
ـﺰ
 
ﺧـ
ـﺰ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺰ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kha
kh
zayn
z
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för keramik består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺰَﻑ och uttalas khazaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver