Arabiska för detaljerad

tafSiiliyy
ﺗَﻔﺼِﻴﻠِﻲّ
detaljerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för detaljerad uttalas tafSiiliyy och skrivs ﺗَﻔﺼِﻴﻠِﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet detaljerad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet detaljerad består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Sad som skrivs och uttalas S och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med detaljerad

Alla bokstäver i detaljerad

ﺗَﻔﺼِﻴﻠِﻲّ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺼـ
ـﻴـ
ـﻠـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺼـ
ـﻴـ
ـﻠـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ta
t
fa
f
Sad
S
ya
y
lam
l
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för detaljerad består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺗَﻔﺼِﻴﻠِﻲّ och uttalas tafSiiliyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för detaljerad

taf3iil blir tafSiiliyy

Vi har sett att det arabiska ordet för detaljerad skrivs ﺗَﻔﺼِﻴﻠِﻲّ och uttalas tafSiiliyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är f, S och l, blir ordet tafSiiliyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som detaljerad