Arabiska för byxor

banTaluun
ﺑَﻨﻄَﻠُﻮﻥ
byxor – maskulinum singular

Det arabiska ordet för byxor uttalas banTaluun och skrivs ﺑَﻨﻄَﻠُﻮﻥ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns byxor i:

banTaluunaat
ﺑَﻨﻄَﻠُﻮﻧَﺎﺕ
byxor – maskulinum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv.

Alla bokstäver i byxor

ﺑَﻨﻄَﻠُﻮﻥ
ﺑـ
ـﻨـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺑـ
ـﻨـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
beh
b
nun
n
Ta
T
lam
l
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för byxor består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﺑَﻨﻄَﻠُﻮﻥ och uttalas banTaluun.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver