Arabiska för skapa

khalaqa
ﺧَﻠَﻖَ
skapa – dåtid han
yakhluqu
ﻳَﺨﻠُﻖُ
skapa – nutid han

Det arabiska verbet för att skapa skrivs ﺧَﻠَﻖَ och uttalas khalaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺨﻠُﻖُ och uttalas yakhluqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skapa består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skapa

Alla bokstäver i skapa

ﺧَﻠَﻖَ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
kha
kh
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för skapa består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﻠَﻖَ och uttalas khalaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av skapa

dåtid
nutid
han
khalaqa
ﺧَﻠَﻖَ
han - dåtid
yakhluqu
ﻳَﺨﻠُﻖُ
han - nutid
hon
khalaqat
ﺧَﻠَﻘَﺖ
hon - dåtid
takhluqu
ﺗَﺨﻠُﻖُ
hon - nutid
jag
khalaqtu
ﺧَﻠَﻘﺖُ
jag - dåtid
'akhluqu
ﺃَﺧﻠُﻖُ
jag - nutid