Arabiska för inse

istash3ara
ﺍِﺳﺘَﺸﻌَﺮَ
inse – dåtid han
yastash3iru
ﻳَﺴﺘَﺸﻌِﺮُ
inse – nutid han

Det arabiska verbet för att inse skrivs ﺍِﺳﺘَﺸﻌَﺮَ och uttalas istash3ara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﺸﻌِﺮُ och uttalas yastash3iru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inse består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ayn som skrivs och uttalas 3 och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inse

Alla bokstäver i inse

ﺍِﺳﺘَﺸﻌَﺮَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺸـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺸـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
 
alef
sin
s
ta
t
shin
sh
ayn
3
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för inse består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﺸﻌَﺮَ och uttalas istash3ara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av inse

dåtid
nutid
han
istash3ara
ﺍِﺳﺘَﺸﻌَﺮَ
han - dåtid
yastash3iru
ﻳَﺴﺘَﺸﻌِﺮُ
han - nutid
hon
istash3arat
ﺍِﺳﺘَﺸﻌَﺮَﺕ
hon - dåtid
tastash3iru
ﺗَﺴﺘَﺸﻌِﺮُ
hon - nutid
jag
istash3artu
ﺍِﺳﺘَﺸﻌَﺮﺕُ
jag - dåtid
'astash3iru
ﺃَﺳﺘَﺸﻌِﺮُ
jag - nutid