Arabiska för framför, före, mittemot

'amaama
ﺃَﻣَﺎﻡَ
framför, före, mittemot – maskulinum singular

Det arabiska ordet för framför, före, mittemot uttalas 'amaama och skrivs ﺃَﻣَﺎﻡَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet framför, före, mittemot

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet framför, före, mittemot består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med framför, före, mittemot

Alla bokstäver i framför, före, mittemot

ﺃَﻣَﺎﻡَ
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺎ
 
ـﺄ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alif hamza
'
mim
m
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för framför, före, mittemot består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻣَﺎﻡَ och uttalas 'amaama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver