Arabiska för darrning

rajfa
ﺭَﺟﻔَﺔ
darrning – femininum singular

Det arabiska ordet för darrning uttalas rajfa och skrivs ﺭَﺟﻔَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet darrning består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, jim som skrivs och uttalas j och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med darrning

Alla bokstäver i darrning

ﺭَﺟﻔَﺔ
ﺟـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
ra
r
jim
j
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för darrning består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭَﺟﻔَﺔ och uttalas rajfa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för darrning

fa3la blir rajfa

Vi har sett att det arabiska ordet för darrning skrivs ﺭَﺟﻔَﺔ och uttalas rajfa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är r, j och f, blir ordet rajfa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som darrning