Arabiska för bakom

waraa'a
ﻭَﺭَﺍﺀَ
bakom – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bakom uttalas waraa'a och skrivs ﻭَﺭَﺍﺀَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet bakom

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bakom består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ra som skrivs och uttalas r och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i bakom

ﻭَﺭَﺍﺀَ
 
 
ـﻮ
ـﺮ
ـﺎ
 
waw
w
ra
r
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för bakom består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﺭَﺍﺀَ och uttalas waraa'a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver