Arabiska för hål

khurba
ﺧُﺮﺑَﺔ
hål – femininum singular

Det arabiska ordet för hål uttalas khurba och skrivs ﺧُﺮﺑَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hål består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hål

Alla bokstäver i hål

ﺧُﺮﺑَﺔ
ﺧـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
kha
kh
ra
r
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hål består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧُﺮﺑَﺔ och uttalas khurba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver