Arabiska för ta tag i

massaka
ﻣَﺴَّﻚَ
ta tag i – dåtid han
yumassiku
ﻳُﻤَﺴِّﻚُ
ta tag i – nutid han

Det arabiska verbet för att ta tag i skrivs ﻣَﺴَّﻚَ och uttalas massaka i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻤَﺴِّﻚُ och uttalas yumassiku. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ta tag i består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, sin som skrivs och uttalas s och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ta tag i

Alla bokstäver i ta tag i

ﻣَﺴَّﻚَ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
mim
m
sin
s
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för ta tag i består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻣَﺴَّﻚَ och uttalas massaka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ta tag i

fa33ala blir massaka

Vi har sett att det arabiska ordet för ta tag i skrivs ﻣَﺴَّﻚَ och uttalas massaka. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är m, s och k, blir ordet massaka.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ta tag i

Böjningsformer av ta tag i

dåtid
nutid
han
massaka
ﻣَﺴَّﻚَ
han - dåtid
yumassiku
ﻳُﻤَﺴِّﻚُ
han - nutid
hon
massakat
ﻣَﺴَّﻜَﺖ
hon - dåtid
tumassiku
ﺗُﻤَﺴِّﻚُ
hon - nutid
jag
massaktu
ﻣَﺴَّﻜﺖُ
jag - dåtid
'umassiku
ﺃُﻣَﺴِّﻚُ
jag - nutid