Arabiska för korridor

mamarr
ﻣَﻤَﺮّ
korridor – maskulinum singular

Det arabiska ordet för korridor uttalas mamarr och skrivs ﻣَﻤَﺮّ.

Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet korridor består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med korridor

Alla bokstäver i korridor

ﻣَﻤَﺮّ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
mim
m
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för korridor består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Ordet skrivs därför ﻣَﻤَﺮّ och uttalas mamarr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver