Arabiska för bryne

misann
ﻣِﺴَﻦّ
bryne – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bryne uttalas misann och skrivs ﻣِﺴَﻦّ.

Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bryne består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, nun som skrivs och uttalas n och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bryne

Alla bokstäver i bryne

ﻣِﺴَﻦّ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
sin
s
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för bryne består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n. Ordet skrivs därför ﻣِﺴَﻦّ och uttalas misann.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver