Arabiska för turism

siyaaHa
ﺳِﻴَﺎﺣَﺔ
turism – femininum singular

Det arabiska ordet för turism uttalas siyaaHa och skrivs ﺳِﻴَﺎﺣَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns turism i:

siyaaHaat
ﺳِﻴَﺎﺣَﺎﺕ
turism – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet turism består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och Ha som skrivs ﺡ och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med turism

Alla bokstäver i turism

ﺳِﻴَﺎﺣَﺔ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
sin
s
ya
y
alef
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för turism består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳِﻴَﺎﺣَﺔ och uttalas siyaaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för turism

fi3aala blir siyaaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för turism skrivs ﺳِﻴَﺎﺣَﺔ och uttalas siyaaHa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är s, y och H, blir ordet siyaaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som turism