Arabiska för sörjare

mu3azz
ﻣُﻌَﺰّ
sörjare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sörjare uttalas mu3azz och skrivs ﻣُﻌَﺰّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sörjare består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, zayn som skrivs och uttalas z och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sörjare

Alla bokstäver i sörjare

ﻣُﻌَﺰّ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺰ
 
mim
m
ayn
3
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för sörjare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌَﺰّ och uttalas mu3azz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver