Arabiska för röra

lamasa
ﻟَﻤَﺲَ
röra – dåtid han
yalmasu
ﻳَﻠﻤَﺲُ
röra – nutid han

Det arabiska verbet för att röra skrivs ﻟَﻤَﺲَ och uttalas lamasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻠﻤَﺲُ och uttalas yalmasu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet röra består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, mim som skrivs och uttalas m och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med röra

Alla bokstäver i röra

ﻟَﻤَﺲَ
ﻟـ
ـﻤـ
ـﺲ
 
ﻟـ
ـﻤـ
ـﺲ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
lam
l
mim
m
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för röra består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﻤَﺲَ och uttalas lamasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för röra

fa3ala blir lamasa

Vi har sett att det arabiska ordet för röra skrivs ﻟَﻤَﺲَ och uttalas lamasa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är l, m och s, blir ordet lamasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som röra

Böjningsformer av röra

dåtid
nutid
han
lamasa
ﻟَﻤَﺲَ
han - dåtid
yalmasu
ﻳَﻠﻤَﺲُ
han - nutid
hon
lamasat
ﻟَﻤَﺴَﺖ
hon - dåtid
talmasu
ﺗَﻠﻤَﺲُ
hon - nutid
jag
lamastu
ﻟَﻤَﺴﺖُ
jag - dåtid
'almasu
ﺃَﻟﻤَﺲُ
jag - nutid