Arabiska för vanlig

ma'luuf
ﻣَﺄﻟُﻮﻑ
vanlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vanlig uttalas ma'luuf och skrivs ﻣَﺄﻟُﻮﻑ.

Förutom grundformen finns vanlig i:

ma'luufa
ﻣَﺄﻟُﻮﻓَﺔ
vanlig – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vanlig består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vanlig

Alla bokstäver i vanlig

ﻣَﺄﻟُﻮﻑ
ﻣـ
ـﺄ
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺄ
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺄ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
alif hamza
'
lam
l
waw
w
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för vanlig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺄﻟُﻮﻑ och uttalas ma'luuf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vanlig

maf3uul blir ma'luuf

Vi har sett att det arabiska ordet för vanlig skrivs ﻣَﺄﻟُﻮﻑ och uttalas ma'luuf. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är ', l och f, blir ordet ma'luuf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vanlig