Arabiska för dekorerad

muzayyan
ﻣُﺰَﻳَّﻦ
dekorerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dekorerad uttalas muzayyan och skrivs ﻣُﺰَﻳَّﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dekorerad i:

muzayyana
ﻣُﺰَﻳَّﻨَﺔ
dekorerad – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dekorerad består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ya som skrivs och uttalas y och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dekorerad

Alla bokstäver i dekorerad

ﻣُﺰَﻳَّﻦ
ﻣـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
zayn
z
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för dekorerad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺰَﻳَّﻦ och uttalas muzayyan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dekorerad

mufa33al blir muzayyan

Vi har sett att det arabiska ordet för dekorerad skrivs ﻣُﺰَﻳَّﻦ och uttalas muzayyan. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är z, y och n, blir ordet muzayyan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dekorerad