Arabiska för örhänge

qurT
ﻗُﺮﻁ
örhänge – maskulinum singular

Det arabiska ordet för örhänge uttalas qurT och skrivs ﻗُﺮﻁ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns örhänge i:

'aqraaT
ﺃَﻗﺮَﺍﻁ
örhänge – maskulinum plural
Kategori: smycken
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet örhänge består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i örhänge

ﻗُﺮﻁ
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
qaf
q
ra
r
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för örhänge består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗُﺮﻁ och uttalas qurT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för örhänge

fu3l blir qurT

Vi har sett att det arabiska ordet för örhänge skrivs ﻗُﺮﻁ och uttalas qurT. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är q, r och T, blir ordet qurT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som örhänge