Arabiska för förstärkning

ta3ziiz
ﺗَﻌﺰِﻳﺰ
förstärkning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förstärkning uttalas ta3ziiz och skrivs ﺗَﻌﺰِﻳﺰ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förstärkning består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, zayn som skrivs och uttalas z och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förstärkning

Alla bokstäver i förstärkning

ﺗَﻌﺰِﻳﺰ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﺰ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﺰ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺰ
 
ta
t
ayn
3
zayn
z
ya
y
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för förstärkning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻌﺰِﻳﺰ och uttalas ta3ziiz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver