Arabiska för upprättande

'iqaama
ﺇِﻗَﺎﻣَﺔ
upprättande – femininum singular

Det arabiska ordet för upprättande uttalas 'iqaama och skrivs ﺇِﻗَﺎﻣَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet upprättande består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med upprättande

Alla bokstäver i upprättande

ﺇِﻗَﺎﻣَﺔ
ﻗـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺔ
 
ـﺈ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
alif hamza
'
qaf
q
alef
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för upprättande består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺇِﻗَﺎﻣَﺔ och uttalas 'iqaama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver