Arabiska för lyssnare

mustami3
ﻣُﺴﺘَﻤِﻊ
lyssnare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lyssnare uttalas mustami3 och skrivs ﻣُﺴﺘَﻤِﻊ.

Förutom grundformen finns lyssnare i:

mustami3a
ﻣُﺴﺘَﻤِﻌَﺔ
lyssnare – femininum singular
mustami3aat
ﻣُﺴﺘَﻤِﻌَﺎﺕ
lyssnare – femininum plural
mustami3uuna
ﻣُﺴﺘَﻤِﻌُﻮﻥَ
lyssnare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet lyssnare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lyssnare består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lyssnare

Alla bokstäver i lyssnare

ﻣُﺴﺘَﻤِﻊ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
sin
s
ta
t
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för lyssnare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﻤِﻊ och uttalas mustami3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lyssnare

mufta3il blir mustami3

Vi har sett att det arabiska ordet för lyssnare skrivs ﻣُﺴﺘَﻤِﻊ och uttalas mustami3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3il och ordets rotbokstäver är s, m och 3, blir ordet mustami3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lyssnare