Arabiska för få tänder

'asanna
ﺃَﺳَﻦَّ
få tänder – dåtid han
yusinnu
ﻳُﺴِﻦُّ
få tänder – nutid han

Det arabiska verbet för att få tänder skrivs ﺃَﺳَﻦَّ och uttalas 'asanna i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴِﻦُّ och uttalas yusinnu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet få tänder består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, nun som skrivs och uttalas n och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med få tänder

Alla bokstäver i få tänder

ﺃَﺳَﻦَّ
ﺳـ
ـﻦ
 
ﺳـ
ـﻦ
 
ـﺄ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
alif hamza
'
sin
s
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för få tänder består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺳَﻦَّ och uttalas 'asanna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av få tänder

dåtid
nutid
han
'asanna
ﺃَﺳَﻦَّ
han - dåtid
yusinnu
ﻳُﺴِﻦُّ
han - nutid
hon
'asannat
ﺃَﺳَﻨَّﺖ
hon - dåtid
tusinnu
ﺗُﺴِﻦُّ
hon - nutid
jag
'asnantu
ﺃَﺳﻨَﻨﺖُ
jag - dåtid
'usinnu
ﺃُﺳِﻦُّ
jag - nutid