Arabiska för uppmärksamhet

i3tinaa'
ﺍِﻋﺘِﻨَﺎﺀ
uppmärksamhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppmärksamhet uttalas i3tinaa' och skrivs ﺍِﻋﺘِﻨَﺎﺀ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppmärksamhet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, nun som skrivs och uttalas n och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppmärksamhet

Alla bokstäver i uppmärksamhet

ﺍِﻋﺘِﻨَﺎﺀ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
 
alef
ayn
3
ta
t
nun
n
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för uppmärksamhet består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺍِﻋﺘِﻨَﺎﺀ och uttalas i3tinaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver