Arabiska för spricka

tashaqquq
ﺗَﺸَﻘُّﻖ
spricka – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spricka uttalas tashaqquq och skrivs ﺗَﺸَﻘُّﻖ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet spricka

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spricka består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, qaf som skrivs och uttalas q och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spricka

Alla bokstäver i spricka

ﺗَﺸَﻘُّﻖ
ﺗـ
ـﺸـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺸـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
shin
sh
qaf
q
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för spricka består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺸَﻘُّﻖ och uttalas tashaqquq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver