Arabiska för klyvas

tashaqqaqa
ﺗَﺸَﻘَّﻖَ
klyvas – dåtid han
yatashaqqaqu
ﻳَﺘَﺸَﻘَّﻖُ
klyvas – nutid han

Det arabiska verbet för att klyvas skrivs ﺗَﺸَﻘَّﻖَ och uttalas tashaqqaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺸَﻘَّﻖُ och uttalas yatashaqqaqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klyvas består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, qaf som skrivs och uttalas q och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klyvas

Alla bokstäver i klyvas

ﺗَﺸَﻘَّﻖَ
ﺗـ
ـﺸـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺸـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
shin
sh
qaf
q
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för klyvas består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺸَﻘَّﻖَ och uttalas tashaqqaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av klyvas

dåtid
nutid
han
tashaqqaqa
ﺗَﺸَﻘَّﻖَ
han - dåtid
yatashaqqaqu
ﻳَﺘَﺸَﻘَّﻖُ
han - nutid
hon
tashaqqaqat
ﺗَﺸَﻘَّﻘَﺖ
hon - dåtid
tatashaqqaqu
ﺗَﺘَﺸَﻘَّﻖُ
hon - nutid
jag
tashaqqaqtu
ﺗَﺸَﻘَّﻘﺖُ
jag - dåtid
'atashaqqaqu
ﺃَﺗَﺸَﻘَّﻖُ
jag - nutid