Arabiska för förbättring

taHassun
ﺗَﺤَﺴُّﻦ
förbättring – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förbättring uttalas taHassun och skrivs ﺗَﺤَﺴُّﻦ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förbättring består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förbättring

Alla bokstäver i förbättring

ﺗَﺤَﺴُّﻦ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺴـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺴـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ta
t
Ha
H
sin
s
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för förbättring består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺤَﺴُّﻦ och uttalas taHassun.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förbättring

tafa33ul blir taHassun

Vi har sett att det arabiska ordet för förbättring skrivs ﺗَﺤَﺴُّﻦ och uttalas taHassun. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är H, s och n, blir ordet taHassun.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förbättring