Arabiska för blyg

khajuul
ﺧَﺠُﻮﻝ
blyg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blyg uttalas khajuul och skrivs ﺧَﺠُﻮﻝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns blyg i:

khajuula
ﺧَﺠُﻮﻟَﺔ
blyg – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blyg består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, jim som skrivs och uttalas j och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blyg

Alla bokstäver i blyg

ﺧَﺠُﻮﻝ
ﺧـ
ـﺠـ
ـﻮ
 
ﺧـ
ـﺠـ
ـﻮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
kha
kh
jim
j
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för blyg består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺠُﻮﻝ och uttalas khajuul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver