Arabiska för blyghet, skam

khajal
ﺧَﺠَﻞ
blyghet, skam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blyghet, skam uttalas khajal och skrivs ﺧَﺠَﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blyghet, skam består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, jim som skrivs ﺝ och uttalas j och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blyghet, skam

Alla bokstäver i blyghet, skam

ﺧَﺠَﻞ
ﺧـ
ـﺠـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﺠـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
kha
kh
jim
j
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för blyghet, skam består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺠَﻞ och uttalas khajal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver